Samouki pacifist sa Sardinije. Rijetko izlazi iz svoje kuće, ali pozivu svoga jedinog poznanika iz Hrvatske nije mogao odoliti. Susreli su se samo jednom u Muggi na seminaru radnog naslova „Kako napraviti Hit?“ i od onda pa sve do danas traje njihovo prijateljstvo. Toressan najčešće svira zavezanih prstiju kako bi se čim više približio definiciji hita. Sloboda ga sputava u stvaralaštvu pa je primoran ponekad vezati i noge kako bi njegove skladbe melodijski i ritmički bile čim bliže priprostom čovjeku i vremenu u kojem živimo. Trudi se ne biti ispred vremena, ali mu ne polazi za udovima.