Novcem prikupljenim prodajom dva Francijeva albuma kupljeni glazbeni instrumenti za Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda

Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula, prošlog tjedna posjetili su članovi Rezidencije Pionirski dom, Edi Cukerić, Branko Crnogorčić i Alen Rosanda.

Njihova posjeta bila je i u humanitarnog karaktera – naime, donirali su Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda-Pula gitare, sintisajzer i udaraljke za uporabu korisnicima centra.

Inače, Rezidencija Pionirski dom se održava u Društvenom centru Rojc pod okriljem udruge Tondak, a sredstva za donacije Dnevnom centru za Rehabilitaciju Veruda – Pula prikupljena su od prodaje vinila “Istrijanke” i CD-a “The Last Fucking Dance” autora Francija Blaškovića. Drago Orlić je autor svih tekstova na vinilu koji su oda velikim istarskim ženama. Likovno oblikovanje vinila potpisuju Mauricio Ferlin, dok oblikovanje CD-a potpisuje Igor Dražić. Stalni partner projekta Pionirski dom je Euro-unit Music Shop Pula.

“Hvala im na doniranim gitarama, sintesajzeru i udaraljkama”, poručuje Loretta Morosin, ravnateljica Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula.

Pričitajte članak na glasistre.hr